FloodCom

Bijna 6 jaar hebben we met veel enthousiasme en plezier aan FloodCom gewerkt. Ondanks al de leuke en mooie projecten en ervaringen hebben we besloten om te stoppen met FloodCom. We kijken met plezier terug en maken ruimte voor nieuwe kansen en uitdagingen.

We hebben gewerkt aan het ontwikkelen van serious games, het geven van workshops en trainingen overstromingsrisicomanagement, crisismanagement en integrated urban water management. We hebben mooie projecten gedaan met diverse waterschappen, de Hogeschool Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Deltares en andere bedrijven.

Ook zijn we in het buitenland actief geweest. Zo hebben we projecten gedaan in Griekenland, Italië, Kenia, Servië, Indonesië en Duitsland. Hier hebben we ons vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van serious games, het overdragen van onze kennis over serious gaming en water- en overstroming gerelateerde onderwerpen.

For almost six years we have worked with enthusiasm and fun on FloodCom. Despite the great experiences and projects we have decided to stop the company. We are looking back at this nice period and make room for new chances and possibilities.

We have developed serious games and gave workshops and training around topics related to flood risk management, crisis communication and integrated urban water management. We have done projects in the Netherlands with water boards, Rotterdam University of Applied Sciences, Municiplity of Rotterdam, Deltares and other organisations.

Also abroad we have been active, we have done project in Greece, Italy, Kenya, Serbia, Indonesia and Germany. We have worked on the development of serious games and transferring knowledge about serious gaming and flood risk related topics.

Rense Bakker

LinkedIn

Nikéh Booister

LinkedIn

José Kooi

LinkedIn